Les Estunes

Fa segles, el nivell de l’estany de Banyoles era molt més alt que ara.

 

Al seu fons es va sedimentar el carbonat càlcic de l’aigua i, amb el temps,es va convertir en les roques calcàries conegudes com a travertins. També van anar caient a l’aigua les fulles dels arbres i restes de petits animals. Per això, tot el travertí està quallat de fòssils vegetals i animals.

 

En baixar el nivell de l’estany i assentar-se els sediments, l’enorme placa de travertí es va trencar en molts fragments. Tot seguit, es van formar les esquerdes i les coves que configuren aquest lloc tan meravellós conegut com Les Estunes.

 

Les llegendes expliquen que aquestes roques són la porta del palau subterrani on viuen Les Aloges, Immortals aquàtiques de gran bellesa. No podem entrar en el seu estatge perquè tanquen tots els accessos amb subtils teles com d’aranya que enganyen als nostres ulls.

 

En qualsevol cas, visitar i passejar per Les Estunes és una experiència inoblidable i una formidable lliçó de geologia.